Dash Core sẽ phát hành bản cập nhật tiếp theo, khởi chạy testnet vào cuối năm

Nhóm Dash Core có kế hoạch phát hành một bản cập nhật khác cho các nền tảng Dash của mình vào gần cuối tháng 8. Nhóm gần đây đã đưa ra phiên bản thứ ba cho quy trình mới được xác định.

Các chức năng mới cho nền tảng Dash được phát hành sáu tuần một lần, do đó, lần tiếp theo sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ 25 tháng 8 đến 8 tháng 9.

Như mọi khi, bản phát hành gần đây nhất có nghĩa là tất cả dữ liệu trên Evonet bị xóa. Các bản cập nhật mới nhất có tính năng hẹn giờ tài liệu, ứng dụng khách DAPI được cải tiến để có chất lượng mã tốt hơn, khả năng sử dụng và kiểm tra, gói phân phối được cải thiện và bộ kiểm tra nền tảng để các nhà phát triển sử dụng.

Người dùng có thể mong đợi bốn bản phát hành nữa trước khi nền tảng Dash bước vào giai đoạn mới của chu kỳ sản phẩm. Testnet vẫn dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay.

Theo Cointelegraph