Dapper Labs đang gọi thêm vốn với mức định giá hơn 7,5 tỷ đô la

Dapper Labs, nền tảng phát triển NFT đằng sau NBA Top Shot, đang huy động vốn với mức định giá 7,5 tỷ đô la trong một vòng mới do Coatue Management dẫn đầu, theo ấn phẩm công nghệ The Information.

Dapper Labs ba năm tuổi vừa hoàn thành vòng tài trợ 305 triệu đô la vào ngày 30 tháng 3, với định giá là 2,6 tỷ đô la, cũng được dẫn đầu bởi Coatue Management.

Sự quan tâm của Coatue đối với Dapper trùng với thời điểm bùng nổ NFT gần đây, trong đó NBA Top Shot của Dapper thường xuyên thu hút phần lớn người dùng hàng tuần của nền tảng NFT.

Vòng gọi vốn gần đây nhất của Dapper Labs vẫn chưa kết thúc, The Information lưu ý, và mức định giá cuối cùng có thể tăng nếu nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.

Flow Blockchain của Dapper Labs được ICO trên Coinlist vào năm ngoái đã tăng 360 lần cho tới hôm nay, tính theo giá 0,1 USD.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block