Công ty thanh toán blockchain Wyre nhận được 5 triệu đô la đầu tư từ Quỹ phát triển Stellar

Hôm nay, Quỹ Phát triển Stellar (SDF) đã công bố đã đầu tư 5 triệu đô la vào Wyre.

SDF nói rằng đây là vòng tài trợ Series B2, với quỹ đầu tư là 5 triệu đô la. Draper Associates và Great Oaks Venture Capital đã đầu tư thêm 2,5 triệu đô la.

Số tiền này nhằm giúp mở rộng các tùy chọn API thanh toán fintech cho Stellar. Bằng cách thêm Wyre vào hệ sinh thái của mình, Stellar dự định mở rộng USDC on/off ramps với các cặp USD, EUR, GBP, CAD và AUS cũng như tăng cường cơ sở hạ tầng hỗ trợ tổng thể của mình.

Denelle Dixon, Giám đốc điều hành của Stellar cho biết: “Việc phát triển mạng lưới các mỏ neo của Stellar – các tổ chức phát hành stablecoin và on/off ramps là điều cơ bản để Stellar kết nối các hệ thống tài chính toàn cầu với công nghệ blockchain”.

Ông cho biết thêm “Đưa các API thanh toán hàng đầu của Wyre vào hệ sinh thái Stellar sẽ trao quyền cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty mỏ neo, để mở rộng các hành lang thanh toán hiện có và phát triển các hành lang mới”.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block