Có tin đồn Polkadot đang triển khai đợt bán token thứ hai

Có tin đồn trên các nhóm chat của với một loạt các biểu mẫu và NDA để xây dựng trên Polkadot gợi ý rằng dự án có thể sớm tiến hành bán token mới của họ, DOT.

Bảng điều khiển của đợt bán token có địa chỉ tại get.polkadot.network. Một số thành viên cộng đồng báo cáo đã mua token thành công.

Những nhà xây dựng (builders), có thể đăng ký để xây dựng thông qua trang “Get Started” bằng cách cung cấp email của họ. Sau đó, họ sẽ nhận được một biểu mẫu để điền vào dữ liệu cá nhân của họ.

Bước đầu tiên chỉ yêu cầu thông tin cơ bản như tên, địa chỉ email, quốc tịch, nơi cư trú và địa điểm. Công dân ở một quốc gia sẽ không được cấp quyền truy cập – bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo một thành viên cộng đồng quen thuộc với vấn đề này, các IP Trung Quốc bị chặn nhưng việc bán hàng vẫn mở cho họ.

 Một ảnh chụp màn hình từ trang mẫu đầu tiên.

Quá trình tiếp theo bao gồm một loại từ chối trách nhiệm khác liên quan đến việc sử dụng các DOT, yêu cầu người tham gia cam kết chỉ sử dụng chúng trong mạng:

Lặp lại thứ hai của hình thức đăng ký.

Tin đồn

Các nguồn tin của AZCoin News trong cộng đồng đã xác nhận rằng việc bán token được đưa ra với một phiên đấu giá tiêu chuẩn với mức giá khởi điểm là 125 đô la. Sau 100 giờ, giá sẽ được nâng lên $ 150.

Xem thêm:  Trader Ben Armstrong kể tên 10 loại altcoin hàng đầu cho năm 2021

Những người hoàn thành các mẫu đơn được gửi một thỏa thuận không tiết lộ liên quan đến quy trình của Wap và đăng ký làm người xây dựng. Việc bán hàng có thể sẽ nằm trong ưu đãi của Quy định S không bao gồm công dân Hoa Kỳ.

Ảnh chụp màn hình từ các chữ cái được gửi đến những người tham gia cho thấy chỉ Bitcoin mới được chấp nhận làm phương tiện thanh toán. Các ảnh chụp màn hình tương tự cho thấy các khoản đóng góp trên 10 BTC sẽ cần được giải quyết qua quầy bằng cách liên hệ trực tiếp với nhóm.Tthời gian vesting cho người mua là năm tháng.

Nếu tin đồn là sự thật, đây sẽ là lần bán token DOT thứ hai. Đầu tiên chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư tư nhân khi bắt đầu dự án.

Theo AZCoin News