Có hơn 4.500 ví Bitcoin có giá trị trên 10 triệu đô la đang lưu hành

Hơn 4.500 ví bitcoin đang giữ giá trị vượt quá 10 triệu đô la, theo dữ liệu từ The Block Research.

Biểu đồ tương tác bên dưới chia nhỏ số lượng ví bitcoin có số dư trên $ X cho các danh mục khác nhau, từ những ví trên 1.000 đô la đến hơn 10 triệu đô la. Như các đường biểu đồ cho thấy, việc giá bitcoin tăng lên trên thị trường 20.000 đô la đã có tác động đáng chú ý đến dữ liệu.

Thật vậy, hơn 4,6 triệu ví bitcoin đang giữ giá trị hơn 1.000 đô la vào ngày 20 tháng 12. Ngược lại, khoảng 271.000 ví đang giữ số dư vượt quá 100.000 đô la vào ngày đó.

Cần lưu ý rằng số lượng ví không cho biết số lượng người nắm giữ coin, vì tài sản của cá nhân – hoặc tài sản của doanh nghiệp – có thể được trải rộng trên nhiều ví.

Theo The Block

Xem thêm:  Đây là những người đã tích lũy Bitcoin trong đợt giảm gần đây, theo nhà KOL Will Clemente