CEO Luke Ellis so sánh tiền điện tử với củ hoa tulip dù Man Group đang giao dịch

Giám đốc điều hành của Man Group, Luke Ellis, đã so sánh tiền điện tử với củ hoa tulip nói rằng nó “không có giá trị cố hữu nào cả.”

Man Group, Luke Ellis

Luke Ellis – CEO Man Group

Ellis đã mô tả tiền điện tử là “một công cụ giao dịch thuần túy” trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm thứ Hai.

“Không có giá trị cố hữu nào trong tiền điện tử cả. Nó chỉ là một củ hoa tulip,” anh tuyên bố bằng cách tái chế phép so sánh tiền điện tử với bong bóng thị trường ‘tulipmania’ vào thế kỷ 17.

Man Group, công ty quỹ đầu cơ được niêm yết công khai lớn nhất thế giới, trong khi đó đang giao dịch tiền điện tử và sử dụng phân tích định lượng để phát hiện những bất thường về giá có thể chứng minh lợi nhuận.

“Chúng tôi thích long/ short tùy thuộc vào tín hiệu được phát ra từ các mô hình. Chúng tôi long/ short một cách vui vẻ và theo quy mô tối đa mà thanh khoản thị trường cho phép giao dịch”.

Ellis trước đây đã gọi bitcoin là một công cụ giao dịch thay vì phân bổ tài sản dài hạn. Anh nói:

“Chúng tôi giao dịch xung quanh nó và cố gắng cung cấp một số thanh khoản cho thị trường”.

Theo Coindesk