Cả hai chỉ số này đều gợi ý về một tín hiệu mua lớn cho Bitcoin

Chỉ số NVT (giá trị được giao dịch qua mạng) của Bitcoin được sử dụng để xác định xem một tài sản là tăng hay giảm. Tuy nhiên, sử dụng nó song song với các chỉ số / số liệu khác sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

NVT có ý nghĩa gì?

Nói một cách đơn giản, chỉ số NVT cho biết mạng có được sử dụng nhiều hay không. Nếu NVT cao, có nghĩa là mạng đang có nhu cầu và mức độ sử dụng cao, tức là dường như đang đầu tư nhiều hơn vào nó. Ngược lại, nếu NVT thấp, điều đó có nghĩa là mọi người đang không sử dụng blockchain nhiều.

Thông thường, khi tỷ lệ NVT thấp, điều đó có nghĩa là việc sử dụng mạng ít hơn và các nhà đầu tư không tích cực đầu tư.

Cả hai chỉ số này đều gợi ý về một tín hiệu mua lớn cho Bitcoin

Nguồn: Woobull

Vào thời điểm báo chí, NVT của Bitcoin đang ở mức được nhìn thấy lần cuối trong giai đoạn trước của đại dịch COVID. Điều này có nghĩa là mạng Bitcoin không được sử dụng nhiều, các nhà đầu tư không tích cực đầu tư vào Bitcoin.

Nghe có vẻ như dấu hiệu giảm giá, nhưng không phải vậy và thậm chí nó có vẻ phi lý khi xem xét khoản đầu tư của MicroStrategy và CashApp. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, số liệu này được khuyến nghị sử dụng cùng với các số liệu khác.

Đây là lý do tại sao NVT thấp là xu hướng tăng giá đối với Bitcoin:

Xem thêm:  Chán với giá Bitcoin, các trader chuyển sang theo đuổi lợi nhuận trong altcoin và token DeFi

Hầu hết, các chỉ số on-chain cho Bitcoin có vẻ mạnh mẽ và cho thấy Bitcoin sẽ sớm tăng giá.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã chứng kiến 6 cây nến xanh liên tiếp. Trong quá khứ, điều này đã xảy ra 15 lần kể từ năm 2015 và cho thấy mức tăng trung bình 36,14% trong suốt 14 ngày.

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng cả kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản on-chain đều ủng hộ những con bò đực Bitcoin.

Theo AMBCrypto