BTCD tiếp cận vùng kháng cự dài hạn

Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTCD) đã tăng lên kể từ ngày 2 tháng 9 và đã cho thấy một số dấu hiệu đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, nó vẫn đang giao dịch dưới một mức kháng cự dài hạn chính.

Cấp độ dài hạn

BTCD đã giảm dần kể từ khi đạt mức cao 73,02% vào tháng 9 năm 2019. Trong suốt giai đoạn này, giá đã di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần.

Vào tháng 2 năm 2020, BTCD đã đạt đến khu vực 62% và tạo ra một bấc dài bên dưới, cuối cùng di chuyển lên và xác nhận đường kháng cự một lần nữa. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2020, BTCD đã giảm xuống dưới khu vực này và đã giảm kể từ đó.

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng tuần đang hơi nghiêng về xu hướng tăng vì chỉ báo RSI đã hình thành phân kỳ tăng và di chuyển ra khỏi vùng quá bán của nó. Tuy nhiên, Stochastic RSI vẫn chưa bắt đầu di chuyển lên trên, và chưa tạo ra một bullish cross.

Nếu tỷ giá tiếp tục giảm, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 53%.

BTCD-tiep-can

Biểu đồ BTCD hàng tuần Nguồn: TradingView

Phong trào hiện tại

Trader Anbessa đã phác thảo một biểu đồ thống trị của Bitcoin, và nói rằng nó đã bị từ chối bởi một mức kháng cự quan trọng và có khả năng sẽ giảm xuống.

BTCD-tiep-can

Nguồn: Twitter

Xem xét kỹ hơn thì động thái này không cho thấy cấu trúc rõ ràng nhưng cho thấy mức tăng từ mức thấp 57,51%, đạt được vào ngày 2 tháng 9. Hơn nữa, giá đã tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng vào ngày 6 tháng 10.

Xem thêm:  “Động thái sai lầm” của XRP có thể dẫn đến mức thấp 0.25 đô la bất chấp sức mạnh vĩ mô

Các vùng kháng cự gần nhất lần lượt là 61,3% và 62,6%, trong khi không có vùng hỗ trợ rõ ràng nào.

BTCD-tiep-can

Biểu đồ BTCD hàng ngày Nguồn: TradingView

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày là tăng. Cả ba chỉ số: MACD, RSI và Stochastic RSI đều đang tăng, với chỉ báo Stochastic RSI đã tạo ra một bullish cross và chỉ số RSI nằm trên mức 50.

Do đó, một sự bứt phá lên trên 62,6% là có thể, điều này cũng sẽ xác nhận mức kháng cự dài hạn được nêu trong phần đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến khi giá bứt phá lên trên vùng 62%, thì chúng tôi không thể nói rằng xu hướng dài hạn là tăng.

BTCD-tiep-can

Biểu đồ BTCD hàng ngày Nguồn: TradingView

Kết luận

Mặc dù BTCD đã đưa ra các dấu hiệu đảo chiều tăng giá, nhưng xu hướng không thể được coi là tăng trừ khi nó bứt phá lên trên 62%.

Theo Beincrypto