BNB có tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới?

Vào đầu tháng 7, Binance Coin (BNB) đã bứt phá lên trên một vùng kháng cự dài hạn, biểu thị rằng nó đã bắt đầu một phong trào đi lên.

Tuy nhiên, giá đã giảm xuống dưới mức đột phá vào ngày 27 tháng 7 và hiện đang quay trở lại trong phạm vi trước đó.

Hợp nhất dài hạn

Kể từ đầu tháng 5, giá BNB chủ yếu được giao dịch trong vùng ₿0.00168 – ₿0.00184. Giá đã bứt phá lên trên vùng này vào đầu tháng 7, tiếp tục tăng sau khi xác nhận mức phá vỡ là hỗ trợ.

Tuy nhiên, BNB đã rơi trở lại phạm vi trước đó vào ngày 27 tháng 7 và dường như đã xác nhận mức ₿0.00184 là mức kháng cự một lần nữa. Sự cố đã xảy ra với khối lượng giao dịch lớn, làm tăng tính hợp pháp của nó.

Ngoài ra, chỉ số RSI hàng ngày đã phá vỡ xuống dưới mức 50 và chỉ báo MACD đã tạo ra một bearish cross bởi đường MACD và đường signal.

Do đó, giá BNB có thể sẽ giảm xuống vùng hỗ trợ dài hạn trước đó ở mức ₿0,00168.

BNB-tang-gia

Biểu đồ BNB/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Mức giảm này được hỗ trợ bởi lý thuyết sóng Elliot vì giá dường như đang hoàn thiện mô hình Elliot năm sóng hướng xuống với sóng thứ ba mở rộng. Làn sóng cuối cùng dự kiến ​​sẽ kết thúc tại vùng hỗ trợ được phác thảo trong biểu đồ trên.

Xem thêm:  IOTA, NEAR đòi lại các mức chính, COTI có theo sau?

Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang hỗ trợ khả năng này vì khối lượng đã giảm trong khi giá giảm. Chỉ báo MACD và RSI đang trong quá trình tạo ra một phân kỳ tăng ở vùng quá bán.

BNB-tang-gia

Biểu đồ BNB/BTC khung 4 giờ Nguồn: TradingView

Phân tích cặp BNB/USD

Trader nổi tiếng Crypto Rand đã phác thảo biểu đồ BNB, và nói rằng giá đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự dài hạn và có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên.

Biến động giá của cặp BNB/USD rất giống với cặp BTC. Giá đã bứt phá lên trên vùng $ 18, đã đóng vai trò kháng cự kể từ tháng Ba. Sau đó, giá đã xác nhận nó là hỗ trợ dưới dạng bấc dài trước khi di chuyển lên trên.

Đường trung bình động 50 và 200 ngày (MA) đã tạo ra một golden cross và cả hai đều cung cấp hỗ trợ cho giá.

Vùng kháng cự nhỏ gần nhất được tìm thấy ở mức 21,50 đô la, đã từ chối giá một lần. Ngưỡng kháng cự chính được tìm thấy ở gần mức $ 27.

BNB-tang-gia

Biểu đồ BNB/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá BNB tại đây.

Theo Beincrypto