Bitcoin chạm mốc 50,000 đô la sau thông báo MicroStrategy phát hành tín phiếu 600 triệu đô la

Hôm nay, nhà sản xuất phần mềm doanh nghiệp đã thông báo thêm một đợi phát hành tín phiếu có thể chuyển đổi trị giá 600 triệu đô la khác cho các nhà đầu tư và tổ chức mua Bitcoin. Động thái này diễn ra 1 tháng sau khi MicroStrategy huy động 650 triệu đô la tín phiếu chuyển đổi riêng cho đề nghị mua Bitcoin.

Bitcoin

Tin tức đẩy giá BTC lên mức cao mọi thời đại 50,085 đô la trong đợt pump tạm thời, đã giảm xuống 49,650 đô la tại thời điểm viết bài.

Theo thông cáo báo chí, tín phiếu sẽ không có bảo đảm, nghĩa vụ cao cấp của MicroStrategy và sẽ chịu lãi suất phải trả nửa năm 1 lần vào ngày 15/2 và ngày 15/8 của mỗi năm, bắt đầu vào ngày 15/8/2021. Các tín phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15/2/2027, trừ khi được mua lại, đổi hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của họ.

Microstrategy dự định giữ lại Bitcoin đến 2022. Thông báo có nội dung: “Theo một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20/2/2024, MicroStrategy có thể đổi thành tiền mặt toàn bộ hoặc một phần tiền tín phiếu”.

Công ty cũng dự kiến sẽ cấp cho những người mua tín phiếu ban đầu “quyền chọn mua trong khoảng 13 ngày bắt đầu từ ngày và bao gồm cả ngày tín phiếu được phát hành lần đầu tiên, lên tới thêm 90 triệu đô la tổng số tiền gốc của tín phiếu”.

Xem thêm:  Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản GMO Coin sẽ niêm yết SPARK, token airdrop cho người nắm giữ XRP

Thông báo cho biết:

“MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán tín phiếu để mua thêm Bitcoin”.

Chỉ những người mua tổ chức có điều kiện theo Quy tắc 144A Đạo luật chứng khoán mới được đề nghị mua các tín phiếu có thể chuyển đổi. Điều này tương tự như tín phiếu chuyển đổi trước đó cung cấp rằng MicroStrategy đã đóng vào năm 2020.

Công ty có hơn 70,000 Bitcoin trị giá 3.5 tỷ đô la tại thời điểm viết. Kho bạc sẽ phát triển hơn nữa khi MicroStrategy mua BTC nhiều hơn, do đó sẽ thu hút các tổ chức và doanh nghiệp truyền thống đầu tư tiền của riêng họ vào tài sản.

Theo Cryptoslate