Bitcoin cần đóng cửa trên hai mức quan trọng này để có một tháng 9 đi vào lịch sử

Chỉ còn một vài ngày nữa tháng 9 sẽ kết thúc, và do đó chỉ còn vài ngày nữa để Bitcoin có một tháng đáng nhớ. Để tạo nên lịch sử, King Coin phải giữ trên hai mức quan trọng, cả hai đều hội tụ với nhau vào thời điểm đóng cửa hàng tháng quan trọng này.

Cách nến đóng cửa vào tháng 9, có thể tạo tiền đề không chỉ cho phần còn lại của năm 2020 mà còn kéo dài sang năm 2021 và xa hơn.

Tại sao nến đóng tháng 9 của Bitcoin lại quan trọng?

Giá Bitcoin luôn ở thời điểm quan trọng hoặc điểm giao nhau như thường xuyên được các nhà phân tích tiền điện tử cũng như giới truyền thông chỉ ra. Và trong khi hầu hết các thời điểm thực sự quan trọng, thì ít thời điểm nào lại quan trọng như việc đóng nến hàng tháng này, diễn ra vào ngày 30 tháng 9.

Mặc dù ngày đó thường không phải là một ngày quan trọng, nhưng đó là ngày đóng cửa hàng tháng của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác khiến nó trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Lý do đằng sau tầm quan trọng đáng kể là liên quan đến hành động giá diễn ra trong khung thời gian cụ thể đó.

Trong phân tích kỹ thuật, trọng số lớn nhất được đưa ra cho các khung thời gian cao nhất khi nói đến các thay đổi xu hướng tổng thể. Ví dụ: tăng trưởng hàng ngày là rất tốt và là tất cả đối với phe bò, nhưng khi những cây nến xanh lớn bắt đầu xuất hiện trên khung thời gian hàng tuần và hàng tháng, bạn biết nó đang chuyển sang thị trường tăng giá.

Đóng cửa hàng tháng tháng 9 của Bitcoin có rất nhiều điều đáng chú ý, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Và nó thực sự là hai đường hội tụ cùng một lúc, trùng với mức đóng cửa hàng tháng quan trọng nhất có thể xảy ra trong tiền điện tử.

Xem thêm:  Cơ quan quản lý châu Âu từ chối thỏa thuận giữa CZ của Binance và Ngân hàng Thụy Sĩ Union

Nen dong Bitcoin thang 9 (2)

Nguồn: TradingView

Trong biểu đồ trên, giá Bitcoin đang kiểm tra lại xu hướng giảm của đường kháng cự “meme” đã chuyển sang hỗ trợ. Việc đóng cửa trên mức này, sau đó là sự đảo chiều với khối lượng sẽ xác nhận một breakout theo các quy tắc phân tích kỹ thuật thuần túy.

Ngoài các đường kháng cự hướng xuống hoặc các đường hỗ trợ hướng lên, hỗ trợ và kháng cự cũng tồn tại theo chiều ngang. Nó cũng có xu hướng tồn tại ở các số làm tròn, chẳng hạn như $10.000 hoặc các ký tự lặp lại như $6666.

Cũng quan trọng như việc kiểm tra lại đường xu hướng giảm, một đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ngang đã chuyển hỗ trợ cũng đang diễn ra. Trong biểu đồ bên dưới, Bitcoin cũng đang giữ một đường khác đã được kiểm tra nhiều hơn so với đường xu hướng giảm.

Nen dong Bitcoin thang 9 (3)

Nguồn: TradingView

Cả hai đường xu hướng đang được kiểm tra lại khi hỗ trợ nói rằng có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra vào tháng 9 năm 2020 và kết quả có thể tạo tiền đề cho phần còn lại của năm và hơn thế nữa.

Nếu Bitcoin thực sự đang breakout thành một thị trường tăng giá, thì mức đóng cửa hàng tháng này có thể xác nhận điều đó. Sau đó, không bao giờ có thể nhìn lại bất kỳ mức giá nào bên dưới một trong hai đường xu hướng đó.

Theo AZCoin News