Bản cập nhật mới MimbleWimble của Litecoin xác nhận ra mắt testnet vào tháng 9

Testnet (bản thử nghiệm) đầu tiên để triển khai MimbleWimble trên Litecoin vẫn được theo dõi cho lần ra mắt tháng 9, nhà phát triển chính David Burkett cho biết trong cập nhật tháng 7 ngày hôm qua.

Litecoin

Theo Burkett, bản ra mắt sẽ tập trung vào Initial Block Download (tải khối ban đầu) được đề cập trong tháng trước. Giao thức là quá trình đồng bộ giữa các khối khác nhau cho phép mạng nhanh hơn.

Thay đổi khối Merkle

Burkett lưu ý khi phát triển các dự án lớn như vậy, “mọi thứ hiếm khi diễn ra đúng kế hoạch”, do đó gây ra những thay đổi thiết kế nhất định theo thời gian. Tuy nhiên, nó cho phép nhóm làm sạch mã, đánh giá lại các quyết định và xây dựng sản phẩm cuối chất lượng tốt hơn.

Để giải thích, Burkett cho biết tiêu đề khối (block header) trong Litecoin sử dụng cây Merkle để cam kết tất cả các giao dịch trong khối đó. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải tải xuống mọi khối MimbleWimble “cũ” hoặc kết quả chi tiêu đầu ra cũ.

Để tránh điều này, bản cập nhật Litecoin tháng 7 đưa ra cấu trúc khác để cam kết các giao dịch. Mỗi tiêu đề, MimbleWimble cam kết với gốc của 2 Merkle Mountain Ranges (dãy cây Merkle – MMR) khác nhau.

“Một đại diện cho tất cả các bộ phận nòng cốt lịch sử cho đến khối đó và cái còn lại đại diện cho tất cả các kết quả lịch sử/coin. Merkle Mountain Ranges là một loại cây khác hỗ trợ “pruning” (cắt xén), có nghĩa là chúng ta có thể xác minh gốc của cấu trúc mà không cần biết tất cả các thành viên của nó (được gọi là lá)”.

Quá trình này cắt bỏ sự cần thiết phải tải xuống các khối cũ.

Xem thêm:  MATIC đang trên đường tiến đến breakout và đạt ATH mới

MimbleWimble và quan hệ cộng tác Litecoin-Cardano tiềm năng

Đối với những người không hiểu rõ, MimbleWimble được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2016 để lấp đầy những lỗ hổng bảo mật trong giao thức Bitcoin. Giao thức Bitcoin cung cấp thông tin giao dịch, cho phép các công ty như Chainalysis ràng buộc giao dịch với một cá nhân.

Theo cách nói của Burkett, đổi mới “lớn nhất” của MimbleWimble là để xác minh chuỗi, bạn chỉ cần biết tất cả các coin/đầu ra chưa chi tiêu và một phần nhỏ của mỗi giao dịch được gọi là “Kernel” (bộ phận nòng cốt).

Tiếp theo, kế hoạch phát triển Litecoin vào tháng 8 là tập trung xử lý tin nhắn và “làm sạch mã, thêm các thử nghiệm và thậm chí có thể một số tài liệu nếu tôi cảm thấy thực sự khó kiểm soát”.

Trong khi đó, quan hệ đối tác tiềm năng với Cardano nhiều khả năng được xác lập cho Litecoin. Sáng lập Charles Hoskinson của Cardano vào tháng trước đã tweet mời Charlie Lee thử phối hợp.

Lee trả lời “chắc chắn”, mở lời mời từ ý tưởng đơn thuần đến một cuộc thảo luận và tuyên bố một người từ Litecoin Foundation sẽ sớm liên hệ với Hoskinson.

Theo Cryptoslate