Altcoin này có vẻ đã sẵn sàng để tăng lên

Giá Quarkchain (QKC) đã giảm kể từ ngày 22 tháng Sáu. Tuy nhiên, nó đã đạt đến một khu vực hỗ trợ quan trọng và đã cho thấy nhiều dấu hiệu đảo chiều.

Ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ

Giá QKC đã di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 27 tháng 5. Tại thời điểm viết bài, giá đang giao dịch trên một hợp lưu của các mức hỗ trợ, cụ thể là đường hỗ trợ tăng dần, vùng hỗ trợ 67 satoshi và đường MA 600 giờ.

altcoin-nay

Biểu đồ QKC / BTC khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Ngoài ra, giá có thể đang giao dịch trong một tam giác đối xứng. Một đột phá ra khỏi mô hình này có thể xác nhận hướng đi tiếp theo của giá.

Do sự hợp lưu của các mức hỗ trợ và thực tế là chỉ báo RSI đã tạo ra một phân kỳ tăng giá, nên một đột phá lên phía trên dường như có nhiều khả năng hơn.

Phong trào tương lai

Biểu đồ dài hạn cũng vẽ ra một bức tranh tăng giá. Đầu tiên, giá đã hình thành đáy đôi ở mức 27 satoshi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, cũng được kết hợp với sự phân kỳ tăng mạnh trong chỉ số RSI hàng tuần. Đây là mô hình đảo chiều tăng thường được theo sau bởi một động thái tăng giá.

altcoin-nay

Biểu đồ QKC / BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, sự phân kỳ dài hạn như vậy thường dẫn đến một động thái dài hạn, do đó có khả năng động thái tăng hiện tại sẽ được tiếp tục, đặc biệt là do nó được hỗ trợ bởi tín hiệu tăng giá trong các khung thời gian thấp hơn.

Xem thêm:  Phân tích kỹ thuật tối ngày 26 tháng 5: BTC, ETH, XRP, XMR, AAVE, HOT, LINK

Hơn nữa, không có sự kháng cự ngay phía trên mức giá hiện tại, với các vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy ở mức 165 và 300 satoshi. Do đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng cho đến khi nó đạt đến một trong những khu vực này.

Bạn có thể xem giá QKC tại đây.