Aleph là gì?

Aleph là một mạng lưới hai lớp đa blockchain đặc biệt, tập trung vào các ứng dụng phi tập trung (dApps) và cơ sở hạ tầng liên quan (lưu trữ, máy chủ điện toán, bảo mật). Aleph đặt mục tiêu phi tập trung hóa, cách mạng hóa web và đám mây như chúng ta vẫn biết. Các dApp hiện tại thường không đáng tin cậy và chậm hoặc bị ràng buộc với kiến ​​trúc blockchain duy nhất. Các dApp không chỉ cần khắc phục những vấn đề này mà còn cần có khả năng giao tiếp với các dự án khác. Phần lớn các công nghệ liên quan đến blockchain hiện không thể mở rộng đến mức cần thiết cho các ứng dụng lớn (mạng xã hội, ứng dụng web, nhà cung cấp IoT, v.v.) mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Aleph dự định cung cấp giải pháp cho những vấn đề này bằng cách cung cấp các công nghệ chéo đơn nhanh chóng và giải pháp chuỗi chéo trên một hệ sinh thái phi tập trung, đáng tin cậy.

Aleph

Aleph hoạt động như thế nào?

Phần thưởng

Ba nguồn chính của phần thưởng và khởi tạo token là:

Trong số những phần thưởng đó, một phần sẽ đến từ việc tạo tiền và thêm vào đó là sự khuyến khích ưu tiên của chủ sở hữu ứng dụng dApp cùng phí người dùng của họ.

Nếu chủ sở hữu dApp muốn nhận được tiện ích của mạng lưới mà không dựa vào bên thứ ba, họ có thể chạy một node của mạng lưới nơi mà người đó ưu tiên dữ liệu dApp của mình (nhưng không thể từ bỏ hoàn toàn việc thông qua người khác, có các bản sao lưu cho người dùng trên các node khác, trong khi người đó cung cấp cùng một khoản trợ cấp cho các dApp khác).

Sử dụng token

Hầu hết các chủ sở hữu node sẽ chấp nhận lưu trữ miễn phí dữ liệu dApp, đặc biệt là khi bắt đầu mạng lưới. Khi dữ liệu phát triển ngày càng lớn và bắt đầu trở nên không thực tế đối với các máy chủ lưu trữ tất cả dữ liệu, chủ sở hữu dApp có thể trả tiền để lưu trữ và ghi vào chuỗi dữ liệu dApp của mình. Ngoài ra, người dùng ứng dụng có thể trả tiền cho bộ nhớ dữ liệu của riêng họ (một lượng lớn dữ liệu như ứng dụng lưu trữ ảnh).

Xem thêm:  Synthetix là gì?

Những chi tiết của token

Ban đầu, bản phát hành đầu tiên của token tiện ích Aleph sẽ được triển khai dưới dạng token NRC-20. Nó sẽ có thể được hoán đổi cho nội dung gốc sau đó.

Khả năng về mặt kỹ thuật (thay thế thành phần):

Phân phối token ban đầu

Chi tiết chính xác về kế hoạch phân phối token ban đầu sẽ được công bố sau đó. Dưới đây là những gì hiện đang được lên kế hoạch cho việc phân phối token (có thể thay đổi).

Để thưởng cho cộng đồng và hệ sinh thái NULS, một phần lớn nguồn cung sẽ được phân phối cho những holder token NULS thông qua hệ thống POCM.

Một tỷ token ban đầu sẽ được phát hành, trong đó:

Kết luận

Các dApp không chỉ cần khắc phục những vấn đề kể trên mà còn cần có khả năng giao tiếp với các dự án khác. Phần lớn các công nghệ liên quan đến blockchain hiện không thể mở rộng đến mức cần thiết cho các ứng dụng lớn (mạng xã hội, ứng dụng web, nhà cung cấp IoT, v.v.) mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

Aleph dự định cung cấp giải pháp cho những vấn đề này bằng cách cung cấp các công nghệ chéo đơn nhanh chóng và giải pháp chuỗi chéo trên một hệ sinh thái phi tập trung, đáng tin cậy.

Theo AZCoin News