89% địa chỉ Bitcoin có lợi nhuận khi giá BTC trên 11.000 đô la, tín hiệu này là tốt hay xấu?

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Intotheblock, 89,28% địa chỉ Bitcoin hiện đang có lãi.

Dữ liệu on-chain cho thấy có 31,94 triệu địa chỉ trên mạng blockchain Bitcoin có số dư. Điều đó có nghĩa là tổng cộng 28,5 triệu địa chỉ Bitcoin đang sinh lời với giá BTC trên 11.000 đô la.

Tổng địa chỉ Bitcoin Nguồn: Intotheblock

Tín hiệu này vừa tốt vừa xấu

Các nhà phân tích tại Intotheblock cho rằng con số này là một yếu tố tích cực đối với chu kỳ giá trung hạn của Bitcoin.

Vì phần lớn những người nắm giữ Bitcoin đều có lợi nhuận, nên có thể cho thấy rằng chu kỳ giá Bitcoin hiện tại là lạc quan.

“Hiện có 31,94 triệu địa chỉ có số dư bằng BTC. Trong suốt năm 2020, số lượng địa chỉ có số dư bằng BTC đã tăng 11,9%. Và từ 31,94 triệu địa chỉ đó, 89,28% đang có lời từ các vị trí của họ”, các nhà phân tích cho biết.

Dữ liệu cũng có thể chỉ ra rằng giá Bitcoin đã tăng đáng kể trong suốt bảy tháng qua đến mức mà hầu hết người mua hiện đang có xu hướng tích cực.

Tuy nhiên, người ta có thể phân tích dữ liệu như một thống kê tiêu cực vì nó có nghĩa là người mua có thể muốn bán BTC để chốt lời.

Cá voi thường đợi cho đến khi vị thế của chúng hòa vốn hoặc có lãi để bán. Nếu BTC giảm xuống dưới giá mua, họ có xu hướng đợi cho đến khi BTC phục hồi, còn gọi là gồng lỗ.

Ngược lại, các nhà đầu tư bán lẻ có xu hướng không có hình mẫu cụ thể trong việc mua bán Bitcoin. Vì lý do đó, trong thời gian cực kỳ không chắc chắn, có tin tức quá tốt hoặc quá xấu tạo ra sự biến động mạnh, thường có các giai đoạn đầu hàng của trader. Họ có thể thanh lý tất cả tài sản của mình và rời khỏi thị trường, để lại tiếng chửi bới oán thán phía sau.

Xem thêm:  Ripple lần đầu tiên mua lại XRP để hỗ trợ “thị trường lành mạnh”

Ví dụ, vào ngày 13 tháng 3, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức $ 3,600. Hầu hết áp lực bán đến từ một loạt các khoản thanh lý trên các sàn giao dịch phái sinh, như BitMEX. Trong khi cá voi sử dụng sàn giao dịch tương lai, các nền tảng như BitMEX cũng được nhiều nhà đầu tư bán lẻ sử dụng.

Tuy nhiên, có khả năng lớn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bị buộc phải bán BTC khi họ đang có lãi.

Có rất nhiều nhà đầu tư đã tích lũy từ $ 3.000 đến $ 11.000 kể từ tháng Ba. Liệu điều đó có thể dẫn đến chốt lời hay không vẫn chưa chắc chắn.

Trong thời gian tới, dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ khó có thể nhanh chóng bán lượng Bitcoin nắm giữ của họ.

Dự trữ trao đổi bitcoin đã liên tục giảm và hợp đồng mở (OI) của thị trường tương lai cũng tiếp tục trì trệ.

Theo U.today